Meer Oost

bv_meeroost_mvm_v03

Meer Oost is de tweede bundel die voort is gekomen uit het programma Schrijvers uit Oost en is uitgegeven door Babel & Voss.